Nedir?

Günümüzde bulunan bütün marka/kurumların tek amacı nihai tüketicide olumlu bir algı oluşturmak ve bu algıyı sürekli pekiştirmektir. Bunun en önemli faktörü ise iyi araştırmalar sonucunda oluşturulmuş bir kurumsal kimliktir.

Neden?

Yeni bir marka, dernek, kurum ya da kuruluş ile karşılaştığımızda zihnimizde bu oluşumun ne olduğu ile alakalı sorular belirir. Kurumsal kimlik bu bağlamda oluşacak bu tür sorulara verilen bir nevi cevaptır.

Önem

“Kurumsal Kimlik” kurumun imzasıdır ve bu yönüyle değişime kapalıdır. Belirli dönemlerde kurum yönetimi ve tasarımcıların ortak çalışmasıyla değiştirilebilmesine rağmen, değişikliklerin uzun aralıklarla ve revizyonla sınırlı kalması halkla ilişkiler açısından kritiktir..

Logo!

“Kurumsal Kimlik” çalışmalarında hiçşüphesiz çalışmanın temeli kurum logosuüzerine kurulmuştur. Logonun belirlenmiş standartlara göre kullanılması; renklerin, fontların boyutlarının değişmemesi bu çalışmanın temelini oluşturur..

Fayda

Bir bütün olarak “Kurumsal Kimlik” kurumun halkla ilişkiler yatırımlarının başarılı olmasını sağlar, kurumun süreklilik ve tutarlılığının doğru algılanmasına katkıda bulunur.

Sonuç

Doğru uygulanmış “kurumsal kimlik çalışmaları” Markanızı taklit edilmekten uzak tutar. Kalite ve Güvenirlilik algısını yükseltir. Global ölçekte hareket eden firmalar için “kurumsal kimlik” gerçek kimliğinizdir. Uluslararası imajınızı pekiştirir.

İyi Oluşturulmuş Bir Kurumsal Kimlik Çalışması

Her türlü ihtiyaca hızlı ve kaliteli cevaplar üretebilecek potansiyelde olmalıdır. Kurum ya da markanızın işlev gördüğü sektör ya da platformlarda karşılaşılabilecek her durum karşısında “kurumsal kimlik çalışması” hazırlıklı olarak tasarlanmalıdır.

WECAN tarafından oluşturulan Kral Arms kurumsal kimlik çalışması ile markanın ulusal ve uluslararası sektörel pozisyonuna katkı sağlamaya çalıştık. Kral Arms Konya Beyşehirde yerleşik Av sektöründe hizmet veren bir üretici… Kurumsal kimlik çalışmalarından önceki en büyük problem, firmanın marka ve ürünlerinin taklit edilebilir ve sahte ürünlerin üretimlerinin yapılmasıydı. Kurumsal kimlik çalışmalarıyla bu sorunun önüne geçildi…